Hulde aan de slachtoffers

van de rebellie 1964

zaterdag 20 september 2014

Herdenking van de tragische gebeurtenissen ten gevolge van de rebellie in Congo in 1964

Patrick NothombOnder het erevoorzitterschap van Patrick Nothomb, ereambassadeur, die in 1964 consul-generaal van België was te Stanleystad (Kisangani), organiseert onze groepering de herdenking van de tragische feiten die 50 jaar geleden in Congo plaats hebben gevonden als gevolg van de rebellies van de Simba’s, die de controle verkregen hadden over tweederden van het Congolese grondgebied, wat gepaard is gegaan met moordpartijen, slachtingen en gijzelnemingen. Bij deze gelegenheid zal een Mis worden gecelebreerd in de St.-Michiels- en St.-Goedelekathedraal te Brussel Mgr Léonard door Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en Mgr. Marcel Utembi Tapa, aartsbisschop van Kisangani,

op zaterdag 20 september 2014 om 10.30 uur,

ter nagedachtenis van de duizenden Congolese slachtoffers en meer dan 400 buitenlanders, hoofdzakelijk Belgen, waaronder meer dan 130 missionarissen, evenals van de Belgische, Congolese en uit andere landen afkomstige militairen die tijdens de strijd tegen de rebellen zijn gesneuveld. In de voorafgaande toespraken zal medeleven worden betuigd aan de families van de slachtoffers en zal hulde worden gebracht aan al degenen die toen met zoveel moed en met levensgevaar hulp hebben geboden aan de gegijzelden en andere inwoners

Mgr TapaAangezien het hotel Le Méridien inmiddels gesloten is, zal de receptie waarin na deze kerkelijke plechtigheid voorzien was, plaatsvinden in het hotel Sheraton, Rogierplein 3 te 1210 Brussel.

Gelijkaardige herdenkingen zullen ook plaatsvinden in de Democratische Republiek Congo. Bij deze gelegenheid zal daar de hieraangehechte “Vriendschapsboodschap” door de media worden uitgezonden en tijdens de erediensten voorgelezen. Daarbij zal onze waardering en oprechte dank worden betuigd aan de Congolese bevolking voor de bijstand die ze tijdens deze tragedie spontaan en met levensgevaar aan onze landgenoten heeft geboden.

Praktische voorzieningen:

HET ORGANISEREND COMITE